;

 

زر فروکتوز استخدام می کند


کارشناس فروش


 • دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی رشته صنایع غذایی
 • حداقل 4 سال سابقه کاری مرتبط
 • روابط عمومی قوی
 • آشنا به اصول و فنون مذاکره
 • ساکن استان البرز

ارسال رزومه : i.amini@zarholding.com


مدیر مالی


 • دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته حسابداری یا مدیریت مالی
 • حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط
 • حداقل 7 سال سابقه مدیریت مالی
 • ساکن استان البرز
 • جنسیت : ترجیحا مرد

ارسال رزومه : research@zarholding.com
sh.soltanmohammadi@zarholding.com

کارشناس محیط زیست


 • دارا بودن حداقل مدرک کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست- گرایش آب و فاضلاب
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • آشنا با سیستم های هوازی و بی هوازی ، راکتورهایEGSB و فرآیند تغلیظ لجن و لجن فعال Bio gasو Bio fertilize، آشنا به استانداردهای آب و فاضلاب و روشهای آزمون.
 • آشنا به استانداردهای آب و فاضلاب و روشهای آزمون.
 • جنسیت : مرد

ارسال رزومه : cv.palayeshgahezar@gmail.com

کارشناس تولید


 • کارشناس یا کارشناس ارشد صنایع غذایی
 • دارای حداقل دو سال سابقه کار در زمینه تولید
 • جنسیت : مرد

ارسال رزومه : cv.palayeshgahezar@gmail.com
سرپرست آزمایشگاه


 • فوق لیسانس یا دکتری شیمی تجزیه - گرایش جداسازی

ارسال رزومه : cv.palayeshgahezar@gmail.com

کارشناس تحقیق و توسعه


 • کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی شیمی- طراحی فرآیند
 • جنسیت : مرد

ارسال رزومه : cv.palayeshgahezar@gmail.com

تکنسین محیط زیست


 • کاردانی یا کارشناسی محیط زیست
 • جنسیت : مرد

ارسال رزومه : cv.palayeshgahezar@gmail.com

کارشناس حسابداری مالی و فروش


 • کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری
 • حداقل 3 سال سابقه کاری مفید
 • حداکثر 35 سال
 • مسلط به نرم افزارهای مالی همکاران، رایورز و Excel
 • جنسیت : مرد

ارسال رزومه : cv.palayeshgahezar@gmail.com