فرم استخدام
*
*
*
*
*
*
*

مشخصات جسماني


وضعيت خدمت نظام وظيفه


مشخصات بستگان درجه يک


*

اطلاعات تماس


*

تحصيلات


مدرک تحصیلی*
نام موسسه آموزشي*
شهر
تاریخ شروع*
تاریخ پایان*
رشته تحصیلی*
معدل*

ساير اطلاعات


مهارت، دوره های تخصصی و فنونی


میزان آشنایی با زبان های خارجی


میزان آشنایی با کامپیوتر


سوابق استخدامي


نحوه آشنايي با گروه توسعه صنعتي و پژوهشي زرشغل مورد نظر شما


*

دستاورد ها