آدامس

استفاده از شربت فروکتوز در آدامس موجب تولید محصولی با بافت یکنواخت،نرم،احساس دهانی مناسب،طعم شیرینی ملایم،جلوگیری از چسبندگی بیش از اندازه به دندان و افزایش قابلیت مدت زمان نگهداری می گردد. تولید فروکتوز با پروفایل های قندی متنوع، محصولاتی با بافت های مختلف را ایجاد کرده است که با توجه به نیازمندی در تامین طعم و بافت در انواع مختلف آدامس می توان از انواع مختلف شربت فروکتوز که شامل F10، F20،F30 و F42 می باشند استفاده نمود. به عنوان مثال از شربت F30 می توان در آدامس هایی با بافت نسبتا نرم و شیرینی ملایم استفاده کرد.هرچه میزان فروکتوز کاهش یابد محصولی با بافت نسبتا نرم تر و شیرینی کمتری بدست می آید.