شیرهای طعم دار

صنعت لبنیات به عنوان یکی از مهمترین بخش های صنایع غذایی تاثیر بسیار زیادی در تامین سلامت جامعه برعهده دارد لذا تولید محصولات سلامت محور و با کیفیت بالا می تواند علاوه بر افزایش میزان مصرف محصولات این صنعت سلامت جامعه را نیز تامین نماید. استفاده از فروکتوز به عنوان یک شیرین کننده طبیعی صنعت لبنیات به عنوان یکی از مهمترین بخش های صنایع غذایی تاثیر بسیار زیادی در تامین سلامت جامعه برعهده دارد لذا تولید محصولات سلامت محور و با کیفیت بالا می تواند علاوه بر افزایش میزان مصرف محصولات این صنعت سلامت جامعه را نیز تامین نماید. استفاده از فروکتوز به عنوان یک شیرین کننده طبیعی سلامت محور می تواند موجب افزایش بهبود کیفیت تولید محصولات لبنی از جمله شیرهای طعم دار، ماست های طعم دار، انواع دسرهای لبنی و غیره گردد. استفاده از انواع شربت های فروکتوز F10،F20،F30،F42 و F55 بجای شکر در محصولات لبنی موجب تولید محصولی با عطر و طعم بهتر،احساس دهانی بهتر، قابلیت ماندگاریسلامت محور می تواند موجب افزایش بهبود کیفیت تولید محصولات لبنی از جمله شیرهای طعم دار، ماست های طعم دار، انواع دسرهای لبنی و غیره گردد. استفاده از انواع شربت های فروکتوز F10،F20،F30،F42 و F55 بجای شکر در محصولات لبنی موجب تولید محصولی با عطر و طعم بهتر،احساس دهانی بهتر، قابلیت ماندگاری بالاتر،خلوص بیشتر و افزایش کیفیت محصولات لبنی گردد. با افزایش میزان فروکتوز میزان شیرینی محصول افزایش یافته و از میزان قوام محصول کاسته می گردد.