نوشیدنی و آب میوه

فروکتوز به عنوان قند میوه معرفی می گردد؛علت این امر وجود مقادیر بالایی از فروکتوز در انواع میوه ها می باشد؛ به دلیل یکسان بودن ماهیت فروکتوز تولید شده با فروکتوز موجود در میوه، استفاده از فروکتوز به عنوان شیرین کننده در این صنعت موجب ایجاد عطر و طعم طبیعی، افزایش مدت زمان ماندگاری، احساس دهانی مناسب و بهبود خواص تغذیه ای می گردد. از میان انواع شربت های فروکتوز و با توجه به نوع آب میوه تولیدی سه نوع شربت فروکتوز F30 با شیرینی نسبتا پایین، شربت فروکتوز F42 با شیرینی متعادل و شربت فروکتوز F55 با شیرینی معادل شکر به عنوان بهترین شیرین کننده های تجاری در این صنعت معرفی می گردند.