مارشمالو

مارشمالو به دلیل بافت نرم، طعم شیرین نیازمند نوع خاصی از شربت فروکتوز می باشد. در این میان می توان از انواع مختلف شربت های فروکتوز اعم از F10،F20،F30 و F42 در این صنعت استفاده نمود. از جمله مزایای کاربرد فروکتوز در تولید مارشمالو می توان به افزایش طعم میوه ای، ایجاد بافت یکنواخت، بهبود رنگ محصول، افزایش قابلیت ماندگاری و کاهش بهای تمام شده محصول اشاره کرد.