تافی

برای تولید تافی استفاده از شیرین کننده نقش بسیار مهمی در تامین بافت،طعم و ماندگاری محصول دارد. شیرین کننده های مورد استفاده در صنعت تافی می بایست علاوه بر تامین شیرینی، تامین بافت محصول را نیز به خوبی انجام دهند. در همین خصوص شکر به عنوان یک شیرین کننده طبیعی جایگاهی بس مناسب در این صنعت را به خود اختصاص داده است. شربت فروکتوز به عنوان تنها شیرین کننده طبیعی جایگزین شکر علاوه بر ایجاد ویژگی های شکر در محصول مزایایی همچون افزایش مدت زمان ماندگاری، افزایش راندمان تولید، کاهش بهای تمام شده و نهایتا افزایش کیفیت تافی را به همراه خواهد داشت.از انواع شربت فروکتوز می توان در تولید انواع تافی با طعم های مختلف استفاده نمود.

شربت های فروکتوز با نسبت های مختلف فروکتوز (F10،F20،F30،F42) ویژگی های منحصر به فردی به همراه خواهند داشت. برای مثال در تولید تافی هایی با شیرینی متعادل (نه زیاد شیرین و نه زیاد ترش) می توان از شربت F30 استفاده نمود. با افزایش میزان فروکتوز، میزان شیرینی افزایش و میزان ویسکوزیته یا قوام کاهش می یابد.