تافی

از جمله مزایای کاربرد گلوکز در فرمولاسیون تافی، می توان به ایجاد بافت نرم، یکنواخت، طعم شیرینی ملایم، افزایش مدت زمان ماندگاری اشاره کرد؛ از بین انواع شربت گلوکز، شربت گلوکز DE38 و DE42 با توجه به نوع محصول تولیدی پیشنهاد می گردد. استفاده از شربت گلوکز DE42 در نوشیدنی های با شیرینی بالاتر و قوام کمتر و گلوکز DE38 در نوشیدنی های با شیرینی کمتر و قوام بالاتر پیشنهاد می گردد.