• نام
   • نام خانوادگی
   • شماره شناسنامه
   • محل صدور
   • تاریخ تولد
   • کد ملی
   • محل تولد
   • مذهب
   • وضعت ازدواج
   • فرزند
   • سابقه بیمه به ماه
   • جنسیت
  • مشخصات جسمانی
   • قد
   • وزن
   • سابقه بیمه
  • وضعيت خدمت نظام وظيفه
   • نوع خدمت
   • محل خدمت
   • واحدی که در آن خدمت کرده اید
   • تاریخ پایان خدمت
   • شماره کارت پایان خدمت
   • نوع معافيت
   • تاریخ دریافت معافیت
   • مدت معافیت
   • علت دریافت معافیت
  • مشخصات بستگان درجه يک
   • نام پدر
   • سطح تحصيلات پدر
   • محل کار پدر
  • اطلاعات تماس
   • تلفن همراه
   • تلفن منزل
   • آدرس
  • تحصيلات
   • مدرک تحصیلی
   • نام موسسه آموزشی
   • شهر
   • تاریخ شروع
   • تاریخ پایان
   • رشته تحصیلی
   • معدل
  • سایر اطلاعات
   • آيا قصد ادامه تحصيل داريد؟
   • در چه رشته ای
   • آيا در کنکور ورودي شرکت کرده ايد؟
   • تاریخ آزمون
  • مهارت، دوره های تخصصی و فنونی
   • نام دوره
   • نام موسسه آموزشی
   • گواهینامه دارد؟
   • طول دوره
   • تاریخ شروع
   • تاریخ پایان
   • نام دوره
   • نام موسسه آموزشی
   • گواهینامه دارد؟
   • طول دوره
   • تاریخ شروع
   • تاریخ پایان
   • نام دوره
   • نام موسسه آموزشی
   • گواهینامه دارد؟
   • طول دوره
   • تاریخ شروع
   • تاریخ پایان
   • نام دوره
   • نام موسسه آموزشی
   • گواهینامه دارد؟
   • طول دوره
   • تاریخ شروع
   • تاریخ پایان
   • نام دوره
   • نام موسسه آموزشی
   • گواهینامه دارد؟
   • طول دوره
   • تاریخ شروع
   • تاریخ پایان
  • میزان آشنایی با زبان های خارجی
   • نام زبان
   • مکالمه
   • خواندن
   • نوشتن
   • نام زبان
   • مکالمه
   • خواندن
   • نوشتن
   • نام زبان
   • مکالمه
   • خواندن
   • نوشتن
   • نام زبان
   • مکالمه
   • خواندن
   • نوشتن
  • میزان آشنایی با کامپیوتر
   • نام نرم افزار
   • میزان مهارت
   • نام نرم افزار
   • میزان مهارت
   • نام نرم افزار
   • میزان مهارت
   • نام نرم افزار
   • میزان مهارت
  • سوابق استخدامی
   • عنوان شغلی
   • تاریخ آغاز کار
   • تاریخ ترک خدمت
   • نام سازمان
   • ساعت کاری
   • میزان حقوق دریافتی
   • تلفن محل کار
   • دلیل ترک کار
   • آدرس محل کار
   • وظایف و مسئولیت ها
   • عنوان شغلی
   • تاریخ آغاز کار
   • تاریخ ترک خدمت
   • نام سازمان
   • ساعت کاری
   • میزان حقوق دریافتی
   • تلفن محل کار
   • دلیل ترک کار
   • آدرس محل کار
   • وظایف و مسئولیت ها
   • عنوان شغلی
   • تاریخ آغاز کار
   • تاریخ ترک خدمت
   • نام سازمان
   • ساعت کاری
   • میزان حقوق دریافتی
   • تلفن محل کار
   • دلیل ترک کار
   • آدرس محل کار
   • وظایف و مسئولیت ها
   • عنوان شغلی
   • تاریخ آغاز کار
   • تاریخ ترک خدمت
   • نام سازمان
   • ساعت کاری
   • میزان حقوق دریافتی
   • تلفن محل کار
   • دلیل ترک کار
   • آدرس محل کار
   • وظایف و مسئولیت ها
  • نحوه آشنايي با گروه توسعه صنعتی و پژوهشي زر
   • نحوه آشنايي با گروه صنعتی زر
   • آيا از بستگان يا دوستان شما در اين شرکت شاغل می باشند؟
   • نام شخص
   • نسبت شخص با شما
   • آيا قادر به انجام مسافرت (مأموريت) هستيد؟
   • آيا گواهينامه رانندگي داريد؟
  • شغل مورد نظر شما
   • علاقه مند به تصدی چه شغلی هستید؟
   • به چه دليل علاقه مند به تصدي اين شغلي هستيد؟
   • حقوق درخواستی را به صورت صریح ذکر نمایید
  • دستاورد ها
   • انتشارات و مقاله
  لطفا منتظر بمانید ...