فرم سنجش رضایت مشتری

فرم سنجش رضایت مشتری:

با وارد کردن شماره فاکتوری که در آن محصول مورد نظر خود را خریداری کرده اید ما را در پیگیری هرچه بهتر یاری برسانید.

  • نام و نام خانوادگی *
  • نام شرکت / سازمان / مشتری*
  • حوزه فعالیت*
  • انتخاب محصول*
  • شماره یکی از فاکتورهای خریداری شده از شرکت *
  • شماره تماس
  • ایمیل
  • تاریخ ارسال
  • توضیحات
لطفا منتظر بمانید ...