این محصول حاوی مقدار زیادی نشاسته می باشد و ارزش انرژی زایی آن به نشاسته، جوانه و پروتئین موجود در آن بستگی دارد. بیشتر دانه های ذرت حاوی حدود 4 درصد روغن می باشند. میزان رنگدانه های زرد و نارنجی ذرت نسبتا زیاد است و حاوی گزانتوفیل کاروتن است

خرده-ذرت-نیم-کوب
این محصول حاوی مقدار زیادی نشاسته می باشد و ارزش انرژی زایی آن به نشاسته، جوانه و پروتئین موجود در آن بستگی دارد. بیشتر دانه های ذرت حاوی حدود 4 درصد روغن می باشند. میزان رنگدانه های زرد و نارنجی ذرت نسبتا زیاد است و حاوی گزانتوفیل کاروتن است، بنابراین برای تامین رنگدانه های بدن و زرده تخم پرندگانی که با ذرت تغذیه می شوند کافی خواهد بود. نزدیک به 60 تا 70 درصد از هزینه های جاری یک مزرعه دام و طیور را خوراک تشکیل می دهد. در این میانه دانه ذرت سهم زیادی در تامین انرژی خوراک حیوانات به ویژه طیور بازی می کند. دانه ذرت جهت استفاده در صنعت خوراک دام و طیور باید شکسته شود و در اندازه های متفاوت مورد مصرف قرار گیرد که این امر علاوه بر هزینه سرمایه گذاری تجهیزات اولیه، فرآیندی هزینه بر بوده و باعث افزایش بهای خوراک می گردد. استفاده از دانه ذرت شکسته به عنوان یک خوراک باعث کاهش هزینه های تولید و بهره وری بالاتر می گردد.
مشخصات خرده ذرت
ماده خشکحداقل 90
پروتئینحداقل 7
چربیحداقل 3.5
خاکستر کلحداکثر 3
فیبر خامحداکثر 2.5
نیتروژن کل فرارحداکثر 50