این شربت در مقایسه با شربت 42 DE  شیرینی بیشتر و ویسکوزیته کمتری دارد. شربت DE 60 هنگامی که در شیرینی سازی به کار می رود باعث تولید محصول نرمتر و با قابلیت جویدن کمتر می شود. زیرا قندهای بزرگتر شربت  با DE 60 کمتر از شربت با DE42  می باشد. از طرفی شربت DE60  به عنوان یک ماده جاذب رطوبت عمل کرده و ضمن جذب رطوبت از هوا، به دلیل افزایش محتوای رطوبت محصول، چسبناکی آن را افزایش می دهد

کاربردهای اختصاصی شربت گلوکز DE60 شامل موارد زیر می باشد:

آب میوه های پالپ دار: تولید محصولی پایدار با احساس دهانی مناسب

آب میوه های باطعم ترش و گس: ایجاد شیرینی ملایم و یکنواخت

محصولات نانوایی: ایجاد طعم شیرینی ملایم و رنگ قهوه ای درخشان

آب میوه های باطعم ترش و گس: ایجاد شیرینی ملایم و یکنواخت

مشخصات شربت گلوکز DE60

معادل دکستروز63-59
ماده خشک (%)84-81
بریکس در 20 درجه سانتی گراد (%)83-80
pH5/5-5/4

 

fruit-juices

نوشیدنی و آب میوه

طعم و بافت مناسب دو پارامتر حیاتی در تولید آب میوه ها محسوب می گردند.تامین بخش عمده طعم و بافت مناسب به واسطه کاربرد شیرین کننده ها در فرمولاسیون آب میوه ها انجام می گردد.