نشاسته-های-اصلاح-شده

با توجه به اینکه نشاسته خام دارای محدودیت هایی نظیر مقاومت پایین در برابر نیروهای برشی، pH پایین، انجماد و رفع انجماد، دماهای بالا و ... می باشد، نمی تواند از آن در برخی از صنایع استفاده نمود؛ به همین منظور برای رفع این محدودیت ها، اصلاحاتی بر ساختار نشاسته صورت می‌گیرد که تحت عنوان نشاسته های اصلاح شده معرفي مي گردند. در نتیجه نشاسته های اصلاح شده به دلیل فقدان محدودیت های ذکر شده که در نشاسته خام وجود دارد، دارای کاربردهای وسیع تری در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی می باشد.