1422-سرد

نشاسته سرد زر یک نوع نشاسته اصلاح شده می باشد که علاوه بر دارا بودن مزایای نشاسته گرم زر، قابلیت جذب آب و تشکیل خمیر در دمای محیط را نیز دارد. 
ویژگی های نشاسته سرد زرفروکتوز:
- پایداری بالا در برابر نیروهای برشی (هوموژنایزر)؛
- پایداری بالا در pH های اسیدی؛
- پایداری بالا در برابر پدیده ی رتروگراداسیون و در نتیجه پایداری خمیر حاصله در برابر سینرزیس و ژله ای شدن؛
- ویسکوزیته بالای خمیر حاصله؛
- پایداری بالا در برابر انجماد و رفع انجماد؛
- شفافیت بالاتر خمیر حاصله در مقایسه با نشاسته خام؛
نشاسته سرد زر را می توان در سس های سرد (مایونز)، سوپ ها، محصولات لبنی، فیلینگ ها و محصولاتی که نیاز به یک قوام دهنده پایدار دارند، استفاده کرد.

ویژگی های نشاسته سرد زرفروکتوز
پارامترواحد اندازه گیریحداقلحداکثر
رطوبتدرصد-14
انیدرید سولفوروppm-80
خاکستر سولفاتهدرصد وزنی ماده خشک-3/0
خاکستر نامحلول در اسیددرصد وزنی ماده خشک-05/0
چربیدرصد وزنی ماده خشک-5/0
پروتئیندرصد وزنی ماده خشک-7/0
pH-5/45/7